Meny
Välkommen till Akalla By!
Akalla By är ett trevligt utflyktsmål med historiska anor ända till bronsålderns tidevarv.
Kvarlämning som offersten, offerkälla och vikingagravar är något som talat sitt eget språk.

År 1636 ritades den första kartan över Akalla By. Det fanns då tre gårdar på byn.
Trots att många av de gamla husen har försvunnit är Akalla By idag en av de bäst levande
bevarade byarna i Stockholmsområdets.

Familjen Jansson bodde i Storgården och brukade jorden från 1790-talet fram till 1976.

Vi är en fantastisk mötesplats som ligger intill naturreservatet Järvafältet. Här finns aktiviteter för stora som små, lekplats, grillmöjligheter, café, 4H-Gård med djur, plaskdamm och minigolf.

I kalendern kan ni se vad som erbjuds i Byn.

Välkomna!
Välkommen till Akalla By!
Akalla By är ett trevligt utflyktsmål med historiska anor ända till bronsålderns tidevarv. Kvarlämning som offersten, offerkälla och vikingagravar är något som talat sitt eget språk.

År 1636 ritades den första kartan över Akalla By. Det fanns då tre gårdar på byn. Trots att många av de gamla husen har försvunnit är Akalla By idag en av de bäst levande bevarade byarna i Stockholmsområdets.

Familjen Jansson bodde i Storgården och brukade jorden från 1790-talet fram till 1976.

Vi är en fantastisk mötesplats som ligger intill naturreservatet Järvafältet. Här finns aktiviteter för stora som små, lekplats, grillmöjligheter, café, 4H-Gård med djur, plaskdamm och minigolf.

I kalendern kan ni se vad som erbjuds i Byn.

Välkomna!