Lekplats


Det finns tre stycken stora kompisgungor i byn samt flera vanliga gungor.

Det finns en stor fin sandlåda samt två stycken trampoliner.

Det finns även en minatyr model av Akalla by med tillhörande leksaker.