Akalla bys historia


Akalla by är en historisk bebyggelsegrupp i stadsdelen Akalla i norra Stockholm. Namnet Akalla är känt sedan medeltiden och har gett namn åt stadsdelen. Den äldsta byggnaden i byn är Storgården från 1600-talet. Idag är Akalla by en av de bäst bevarade bymiljöerna i Stockholmsområdet.